Förvaring av bränsle

TankkiTuomiset Ab är Finlands  ledande tillverkare av bränsletankar. Företagets personal har över 30 års erfarenhet av tillverkning, leverans och försäljning av oljecisterner, bränsletankar och andra förvaringsalternativ för brännbara vätskor.

Produktsortimentet består av oljecisterner, bränsletankar, farmartankar, tankar ovan mark, spilloljetankar, IBC-tankar och bränslestationer med tillbehör. Alla våra tankmodeller tillverkas och kontrolleras enligt de nyaste bestämmelserna, författningarna och standarderna.

Till våra nyaste produkter hör UN- godkända IBC-tankar, som lämpar sig för transport av brännbara vätskor.

Företaget TankkiTuomiset Ab

År 1936 köpte Lauri Tuominen företaget Ketosen paja ja pyöräliike. Företaget fortsatte sin verksamhet som cykelaffär och smedja. På 1960-talet inleddes tillverkningen av metallcisterner för bostadsvärmning och för tankning av maskiner. Farmartankar och tankar för brännbara vätskor hör fortvarande till företagets huvudprodukter.

Den nyaste produkten är IBC-tanken, det vill säga TFÄ-tanken. Dessutom hör spilloljetanken och minitanken till de nyaste produkterna.

År 1985 grundades försäljningsbolaget Timo Tuominen Kb för att marknadsföra produkterna av Tuomisen Sepänliike. Timo Tuominen Kb är medlemsföretag i föreningen Öljy ja Kaasutekniikka ry.

Kontaktuppgifter

försäljning och kundservice

Tel. 02-8260070

myynti@tankkituomiset.fi